Slovenské hudobné fórum
HuFo

 

Slovenské hudobné fórum, o.z., vzniklo v roku 2013 s ambíciou mapovania slovenskej hudobnej scény, na podporu talentov, a iných projektov na slovenskej hudobnej scéne.

Za svojej krátkej existencie stihlo prostredníctvom svojich členov sa zapojiť do viacerých projektov ohľadom slovenskej pop-rockovej scény.

 

Jeho členovia sú aktívny aj v rôznych celospoločenských témach týkajúcich sa slovenskej hudby a jej hranosti, ochranných zväzov, podpore mladých kapiel a iných.

Pripravili sme 1. ročník SUSULAN festu v auguste roku 2014, podieľali sme sa na príprave viacerých albumov slovenských interpretov.

 

V súčasnosti je nosným prvkom nášho snaženia pop-rocková súťaž ROCKOVÁ MATURITA – Garage Awards, ktorá premosťuje mladých umelcov so skúsenými a zabehnutými ikonami slovenskej pop-rockovej scény a vytvára priestor pre realizáciu snov víťazných kapiel pod dohľadom ostrieľaných umelcov.

Naše projekty

ROCKOVÁ MATURITA

– Garage Awards 2015

 

prvý ročník súťaže slovenských rockových kapiel.

Viac info na www.rockovamaturita.sk.

SUSULAN FEST 2014

– 1.ročník festivalu vo Viničnom

 

dňa 02.08.2014 v spolupráci s obcou Viničné bol zorganizovaný jednodňový festival SUSULAN Fest (SUSULANprvý názov Viničného) s účasťou cca 800 osôb a vystúpením regionálnych amatérskych kapiel a kapiel ako BELASÍ, BABYLON.

CD: Babylon

– Okno v Nebi

 

v apríli 2014 v spolupráci s hudobným štúdiom KUPEC RECORDS vydávame tretí album Babylonu.

Podporte Nás

 

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Kto by to mal rád? Možno sa vám tam ľahšie bude kráčať s pocitom dobrého skutku. Darovať 2% z dane z príjmu môže priniesť viac financií do kultúry.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2% nášmu občianskemu združeniu Slovenské hudobné fórum, o.z. na dobrú vec a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

 

POSTUP A TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%

 

- Postup pre ZAMESTNANCOV

- Postup pre FYZICKÉ OSOBY

- Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 

- KONTAKTUJTE NÁS, DOZVIETE SA VIAC -

 

Možnosť podpory aj formou finančného daru na náš transparentný účet: vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK9209000000005048686163, kód banky 0900.

Platobná brána 24pay

Kontaktujte Nás

Slovenské hudobné fórum, o.z.

 

sídlo: 925 62, Váhovce 181

IČO: 42 293 332

DIČ: 202395917

zapísaná v Centrálnej evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra.

 

Prezident OZ: Juraj Kupec

Projektový Manažér OZ: Roland Koncz

 

Mobil: +421 948 659565

Mail: info@hufo.sk

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.