2% Z DANE | PRE FYZICKÉ OSOBY

 

 

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do Slovenské hudobné fórum, o.z.:

 

 • IČO: 42 293 332
 • DIČ: 202395917
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Názov: Slovenské hudobné fórum, o.z.
 • Ulica: Váhovce
 • Číslo: 181
 • PSČ: 925 62
 • Obec: Váhovce

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

 

DPFOAv15 s hufo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPFOAv15 - potvrdenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

 

DPFOBv15 s hufo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPFOBv15 - potvrdenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

 

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na rozvoj a podporu kultúry a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2017 do 12/2017. Prispievanie cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

 

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.